ART MUST STAY SHARP!
ART MUST STAY CRITICAL!
ART MUST STAY BRAVE! Gå med i PEPP-MARCH for Art!

Marchera Pepp:
-----
+Pepp-march // en happening och manifestation för konstnärlig frihet och vikten av att kunna ifrågasätta och tydliggöra fenomen och strukturer i det samhälle konstnären verkar i.

+Pepp-march // uppmanar konstnärer till att våga bedriva en konstnärlig praktik som utmanar ekonomiska, juridiska och sociala restriktioner.

+Pepp-march // för att konst inte skall censureras, kontrolleras eller begränsas i förväg, av vare sig institutioner eller politiska och ekonomiska intressen. Konstverket ska bedömas när det presenteras för sin publik, inte innan.

+Pepp-march // mot bakgrund av hur konstnärer och konstskolestudenter har påverkats av de senaste månadernas debatt, reglering och juridiska granskning av verk på framförallt konsthögskolor.

+Pepp-march // efterlyser journalister som utifrån en agenda som inte är enbart ekonomisk!

+Pepp-march // efterlyser en vilja och agenda hos de svenska konst-institutionerna att stå emot medias sökande efter rubriker och inte låta detta styra deras beslut.

+Pepp-march // vill att konsthögskolorna ska våga stå emot opinionsbildande påtryckningar, våga stå för sin integritet samt verka efter egna mer långsiktiga värderingar.

+Pepp-march // vill att politiker ska ha en förståelse för värdet i konst som är oberoende av det system den granskar.

+Pepp-march // för att konsten är en viktig drivkraft i ett demokratiskt samhället och ska respekteras för det.

+Pepp-march // initierad av Jennifer Rainsford, Rut Karin Zettergen, Virlani Hallberg, Lena Bergendahl och Emma Kim Hagdahl; studenter på Kungliga Konsthögskolan samt Danshögskolan i Stockholm.

ACTION-PLAN 2009.05.07,

15:00pm - 17:30

KONSTNÄRLIG FRIHET

En diskussion om rättigheter för studenter på konstnärliga högskolor.
Dramatiska Instituets elevkåren, initierat av Theresa von Hofsten.
Dramatiska Instituet, Valhallavägen 189, Stockholm Sweden.

2009.05.14
My Choreography.org, en fristående performancemanifestation med Pepp-March for Art som utgångspunkt. Centre Pompidou, Paris. Initierad av Emma Kim Hagdahl och utförd av My Choreography.

2009.05.20, 11:00
Presskonferens

2009.05.20, 15:00
Vidare diskussioner kring , samt tillverkning av skyltar och banderoller inför Pepp-Marchen

Adress: Kungliga konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, STHLM.

2009.05.23 PEPP-MARCH for ART!!
Samling utanför Konstakademien
Fredsgatan 12,
15:00 Program
15:00 - 15:45 talare, återkommer med mer info om detta.
16:00 March


 


Photo: DN 


Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/emmadahl/domains/emmakimhagdahl.com/public_html/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 56